Tử ViTử vi thứ năm ngày 24/12/2015. Âm lịch: Ngày 14 (Giáp Tuất) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Đông chí Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Thìn – Canh Thìn – Canh Tuất Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ

Tử vi thứ tư ngày 23/12/2015. Âm lịch: Ngày 13 (Quý Dậu) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Đông chí Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Mão – Tân Mão – Đinh Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ – Giáp N

Tử vi thứ ba ngày 22/12/2015. Âm lịch: Ngày 12 (Nhâm Thân) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Đông chí Can chi khắc ngày (xấu): Bính Dần – Canh Dần – Bính Thân Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ – G

Tử vi thứ hai ngày 21/12/2015. Âm lịch: Ngày 11 (Tân Mùi) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Quý sửu – Đinh Sửu – Ất Dậu – Ất Mão Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ

Tử vi chủ nhật ngày 20/12/2015. Âm lịch: Ngày 10 (Canh Ngọ) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Tý – Bính Tý – Giáp Thân – Giáp Dần Can chi khắc tháng (xấu): Bí

Tử vi thứ bảy ngày 19/12/2015. Âm lịch: Ngày 9 (Kỷ Tỵ) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Tân Hợi – Đinh Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ – Giáp Ngọ Giờ hoàng đạo: Sử

Tử vi thứ sáu ngày 18/12/2015. Âm lịch: Ngày 8 (Mậu Thìn) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Canh Tuất – Bính Tuất Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ – Giáp Ngọ Giờ hoà

Tử vi thứ năm ngày 17/12/2015. Âm lịch: Ngày 7 (Đinh Mão) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Ất Dậu – Quý Dậu – Quý Tỵ – Quý Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ

Tử vi thứ tư ngày 16/12/2015. Âm lịch: Ngày 6 (Bính Dần) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Thân – Nhâm Thân – Nhâm Tuất – Nhâm Thìn Can chi khắc tháng (xấu):

Tử vi thứ ba ngày 15/12/2015. Âm lịch: Ngày 5 (Ất Sửu) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Mùi – Quý Mùi – Tân Mão – Tân Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ