Dự báo nông nghiệp dựa vào gió lớn từng mùa

luong thuc

Mùa Xuân ngày Kỷ Mão có gió lớn thì cây cối ít quả.

Mùa Hạ ngày Kỷ Mão có gió lớn thì lúa kém hạt.

Mùa Thu ngày Kỷ Mão có gió lớn thì lúa lép nhiều.

Mùa Đông ngày Kỷ Mão có gió lớn thì hoa màu xấu.

Loading...