Xem ngày bất tương

Ngày Bất Tương có tên gọi đầy đủ là Ngày Âm Dương Bất Tương, là ngày đại kiết để dựng vợ gả chồng.

Ngày tốt mà các nhà xem tướng số luôn chọn để tổ chức cưới hỏi là Ngày Bất tương [sao Bất tương] (Bất là không, tương là tương hợp. Nghĩa ở đây là không bị Âm tương, không bị Dương tương, không bị Cụ tương và bất tương là ngày đại kiết để dựng vợ gả chồng)

Khi cất nhà, cưới gả hay làm bất cứ một việc gì mới. Nên tìm các ngày Bất Tương mà làm là tốt hoàn toàn và không còn lo ngại điều gì nữa cả.

Hướng dẫn xem ngày bất tương trong tháng

- Chọn tháng dương lịch mà bạn muốn xem.
- Nhấn nút Xem ngày bất tương để xem ngày bất tương trong tháng đó.

Chọn tháng (dương lịch):
Chọn năm:

Các ngày bất tương trong tháng 2 năm 2018

Âm lịch: tháng Quý Sửu - năm Đinh Dậu

ThứDương lịchÂm lịchNgàyChi tiết
Thứ Sáu2/2/201817/12/2017Ất SửuXem
Thứ Bảy3/2/201818/12/2017Bính DầnXem
Chủ nhật4/2/201819/12/2017Đinh MãoXem
Thứ Hai5/2/201820/12/2017Mậu ThìnXem
Thứ Tư14/2/201829/12/2017Đinh SửuXem
Thứ Năm15/2/201830/12/2017Mậu DầnXem
Thứ Sáu16/2/20181/1/2018Kỷ MãoXem
Chủ nhật25/2/201810/1/2018Mậu TýXem
Thứ Ba27/2/201812/1/2018Canh DầnXem
Thứ Tư28/2/201813/1/2018Tân MãoXem

Ngày Bất tương là ngày sự tỷ hòa của can - chi hòa hợp không xung khắc Âm - Dương. Sự huyền diệu của vũ trụ là Âm và Dương, sự vận hành của can - chi dẫn đến sự Âm - Dương của ngày mà ngày đó không hợp, không xung, không khắc sát gọi là âm dương bằng nhau là bất tương, không hợp, không xung khắc.

Ngày bất tương các tháng tiếp theo