Xem ngày bất tương

Ngày Bất Tương có tên gọi đầy đủ là Ngày Âm Dương Bất Tương, là ngày đại kiết để dựng vợ gả chồng.

Ngày tốt mà các nhà xem tướng số luôn chọn để tổ chức cưới hỏi là Ngày Bất tương [sao Bất tương] (Bất là không, tương là tương hợp. Nghĩa ở đây là không bị Âm tương, không bị Dương tương, không bị Cụ tương và bất tương là ngày đại kiết để dựng vợ gả chồng)

Khi cất nhà, cưới gả hay làm bất cứ một việc gì mới. Nên tìm các ngày Bất Tương mà làm là tốt hoàn toàn và không còn lo ngại điều gì nữa cả.

Hướng dẫn xem ngày bất tương trong tháng

- Chọn tháng, năm dương lịch bạn muốn xem
- Nhấn Xem ngày bất tương để xem danh sách các ngày bất tương trong tháng đó.

Bạn là người yêu thích tử vi, tướng số, phong thủy, hãy tham gia Cộng đồng tử vi - phong thuỷ trên Facebook để hỏi đáp tư vấn miễn phí.

Loading...