Hôm nay
Dương lịchÂm lịch
Tháng 11 năm 2018Tháng 10 năm 2018 (Mậu Tuất)
9
3
Thứ Sáu

Ất Tỵ

Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Quý Hợi
Giờ: Bính Tý, Tiết : Lập đông
Là ngày: Câu Trận Hắc đạo
Giờ hoàng đạo, giờ tốt trong ngày
Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem ngày tốtÂm lịch hôm nayLịch âm 2018

Tử vi  ngày 9 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2018 tức ngày 3 tháng 10 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h – 3h), T ...

Tử vi  ngày 8 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2018 tức ngày 2 tháng 10 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), T ...

Tử vi  ngày 7 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2018 tức ngày 1 tháng 10 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), D ...

Tử vi  ngày 6 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2018 tức ngày 29 tháng 9 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), S ...

Tử vi  ngày 5 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 2018 tức ngày 28 tháng 9 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), M ...

Tử vi  ngày 4 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2018 tức ngày 27 tháng 9 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), S ...

Tử vi  ngày 3 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2018 tức ngày 26 tháng 9 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h – 3h), T ...

Tử vi  ngày 2 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 2 tháng 11 năm 2018 tức ngày 25 tháng 9 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), T ...

Tử vi  ngày 1 tháng 11 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2018 tức ngày 24 tháng 9 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), D ...

Tử vi  ngày 31 tháng 10 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2018 tức ngày 23 tháng 9 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), ...