Hôm nay
Dương lịchÂm lịch
Tháng 12 năm 2018Tháng 11 năm 2018 (Mậu Tuất)
11
5
Thứ Ba

Đinh Sửu

Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Giáp Tý
Giờ: Canh Tý, Tiết : Đại tuyết
Là ngày: Bảo Quang (Kim Đường) Hoàng đạo
Giờ hoàng đạo, giờ tốt trong ngày
Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem ngày tốtÂm lịch hôm nayLịch âm 2018

Tử vi  ngày 11 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2018 tức ngày 5 tháng 11 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), ...

Tử vi  ngày 10 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2018 tức ngày 4 tháng 11 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), ...

Tử vi  ngày 9 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2018 tức ngày 3 tháng 11 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h – 3h), T ...

Tử vi  ngày 8 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 8 tháng 12 năm 2018 tức ngày 2 tháng 11 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), T ...

Tử vi  ngày 7 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2018 tức ngày 1 tháng 11 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), D ...

Tử vi  ngày 6 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2018 tức ngày 30 tháng 10 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), ...

Tử vi  ngày 5 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 5 tháng 12 năm 2018 tức ngày 29 tháng 10 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), ...

Tử vi  ngày 4 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2018 tức ngày 28 tháng 10 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), ...

Tử vi  ngày 3 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2018 tức ngày 27 tháng 10 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h – 3h), ...

Tử vi  ngày 2 tháng 12 năm 2018

Xem tử vi hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2018 tức ngày 26 tháng 10 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), ...