Xem sao chiếu mệnh 2018

Xem các sao chiếu vận mệnh 2018, vận hạn theo tuổi. Xem sao sao tốt, sao xấu chiếu mạng trong năm 2018, hướng dẫn cách cúng sao giải hạn sao chiếu mệnh với tuổi gia chủ.

Cửu diệu là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Cửu diệu là các sao chiếu mệnh thuộc ngũ hành.

Hàng năm mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi nôm na là sao chiếu mạng. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu. Bạn cần biết sao chiếu mệnh năm đó tốt hay xấu để hóa giải.

Cửu diệu là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Cửu diệu là các sao thuộc ngũ hành. Hàng năm mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi nôm na là sao chiếu mệnh. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu.

Bạn chọn giới tính, năm sinh, và năm xem sao chiếu để xem sao chiếu mệnh của bạn, hạn của bạn và cách giải hạn sao chiếu mệnh trong năm đó.

Hướng dẫn xem sao chiếu mệnh

- Chọn năm sinh bạn (Âm lịch).
- Chọn giới tính bạn.
- Chọn năm xem sao chiếu mệnh.
- Nhấn Xem sao chiếu mệnh để biết sao chiếu mệnh trong năm đó của bạn
Năm sinh bạn: Nam Nữ
Năm xem sao chiếu:

Thông tin chi tiết nam tuổi Quý Dậu 1993

- Năm sinh bạn: 1993(Quý Dậu)
- Mệnh : Kiếm Phong Kim
- Giới tính bạn : Nam
- Năm xem sao chiếu mệnh : 2018 (Mậu Tuất)

Kết quả xem sao chiếu mệnh nam tuổi Quý Dậu 1993

- Tuổi Quý Dậu 1993 thì năm 2018 là 26 tuổi và bị sao Thái Âm chiếu mệnh

Người có sao này được kiết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hạnh thông vào tháng 9. Tuy nhiên tháng 11 âm lịch kỵ sinh đẻ cho Nữ giới hay bịnh hoạn Nam giới. Bởi vì, sao này cửu kiết thập nhứt ác.

Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao này, mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch dùng 7 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái : "Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao chiếu mệnh các năm khác nam tuổi Quý Dậu 1993