Thông tin về Cách cúng sao giải hạn

Hướng dẫn cách cúng sao giải hạn ở nhà

Đầu năm mới, mọi người thường đi chùa làm lễ hoặc ở tại nhà làm lễ cúng sao giải hạn. Tuy nhiên không phải ai

Xem sao hạn, cách cúng sao giải hạn đầu năm 2021

Từ lâu đã có quan niệm mỗi người đều có sao chiếu mạng hàng năm. Vì thế cần phải cúng sao giải hạn . Bởi

Xem sao chiếu mệnh 2021 theo tuổi gia chủ

Trong mỗi năm chúng ta đều các sao Tử Vi chiếu mệnh và những vận hạn nhất định. Cho nên xem sao chiếu mệnh sẽ