Đổi âm lịch và dương lịch

Đây là công cụ tra cứu ngày Âm Lịch sang Dương Lịch, Dương Lịch sang Âm Lich hoàn toàn miễn phí và chính xác. Bạn có thể tra cứu tất cả các năm bạn muốn tra. Đổi âm lịch sang dương lịch, đổi dương lịch sang âm lịch, đổi âm lịch và dương lịch, xem ngày, xem giờ.

Hướng dẫn chuyển đổi Âm Dương lịch:

- Chọn ngày tháng năm cần chuyển đổi (Dương lịch).
- Chọn kiểu chuyển đổi Âm Lịch sang Dương Lịch hoặc Dương Lịch sang Âm Lịch
- Nhấn Xem ngày để Chuyển đổi Âm Dương Lịch

Ngày (dương lịch):
Đổi sang Âm lịch         Đổi sang Dương lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch

Dương lịch Âm Lịch

Thứ 5
Ngày: 27
Tháng: 4
Năm: 2017

Thứ 5 ngày 2/4/2017
Ngày: Giáp Thân
Tháng: Ất Tỵ
Năm: Đinh Dậu

Lịch âm

Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán - Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch âm.

Tháng âm lịch do tuân theo chu kỳ Mặt Trăng nên có sự sai khác với quy luật thời tiết vốn theo chu kỳ của Mặt Trời. Cụ thể là tháng Âm lịch có 29 - 30 ngày, thành thử năm âm lịch có 354 - 355 ngày. Như vậy một năm âm lịch ngắn hơn một năm dương lịch khoảng 11 ngày; 3 năm âm lịch đi nhanh hơn khoảng 1 tháng, 9 năm âm lịch đi nhanh hơn khoảng 1 mùa. Để khắc phục tình trạng chệch ngày so với thời tiết , người lập lịch xưa đã dùng tháng Nhuận để bù đắp sự thiếu hụt. Trung bình cứ 19 năm dương lịch sẽ có 7 năm nhuận, mỗi năm nhuận sẽ có tháng thứ 13.

Lịch dương

Dương lịch là loại lịch tính theo chu kỳ Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Theo Hán - Việt, Mặt Trời là Thái Dương nên ta thường gọi loại lịch này là lịch dương. Có nhiều loại dương lịch được sinh ra, nhưng ngày nay lịch Greogory là loại lịch chúng ta thường dùng hằng ngày.

Trong phép tính dương lịch, cứ 4 năm dư ra khoảng một ngày, một thế kỷ dư khoảng 1 tháng. Để khớp với chu kỳ năm Mặt Trời, dương lịch quy ước trung bình mỗi 4 năm sẽ thêm một ngày vào tháng 2. Năm đó có 366 ngày, được gọi là năm Nhuận dương lịch và tháng 2 sẽ có 29 ngày.