Cân xương đoán số

Phép “Cân Xương đoán Số” lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu “vàng” tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ “Phú” và chỉ mang một giá trị tham khảo nhất định.

Hướng dẫn xem cân xương đoán số

- Chọn giờ sinh bạn.
- Chọn ngày tháng năm sinh bạn (Dương lịch).
- Nhấn Xem cân xương đoán số để xem kết quả cân xương đoán số chi tiết của bạn

Chọn ngày tháng năm sinh (Dương lịch)
Giờ sinh :    Ngày :    Tháng :    Năm :    

Thông tin tuổi bạn

Thông tin tuổi của bạn
Tuổi dương lịch21/1/2018
Tuổi Âm lịch5/12/2017
Ngày Quý Sửu tháng Quý Sửu năm Đinh Dậu
Mệnh: Sơn Hạ Hỏa

Kết quả tính cân xương đoán số

Bình giải cân xương với 5 lượng 1 chỉ
Số này một đời vinh hoa, mọi việc thảy đều tấn phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hạnh thông. Anh em chú cháu đều đặng như ý, gia nghiệp và phước lộc đặng đầy đủ.

Phép "Cân Xương Tính Số" là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Phép xem này chỉ nên dùng để tham khảo.