Cân xương đoán số

Chọn ngày tháng năm sinh (Âm lịch)
Giờ sinh :    Ngày :    Tháng :    Năm :    

Phép "Cân Xương Tính Số" là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Phép xem này chỉ nên dùng để tham khảo.