Xem ngày hắc đạo ngày xấu


Ngày hắc đạo là các ngày xấu, không tốt để tiến hành các việc quan trọng như mua xe, làm nhà. Trong chọn ngày thường tránh những ngày hắc đạo.

Xem ngày hắc đạo, xem ngày xấu, xem ngày xấu trong tháng, các ngày xấu trong tháng

Hướng dẫn xem ngày hắc đạo ngày xấu:

- Chọn tháng bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Chọn năm bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem ngày hắc đạo ngày xấu trong tháng năm đó.

Chọn tháng (dương lịch):
Chọn năm:

Các ngày xấu nhất trong tháng 9 năm 2017

Âm lịch: tháng Mậu Thân - năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịchCan chi Hắc đạoChi tiết
Thứ 6 1/9/2017 11/7/2017Tân Mão Chu TướcXem
Thứ 2 4/9/2017 14/7/2017Giáp Ngọ Bạch HổXem
Thứ 5 7/9/2017 17/7/2017Đinh Dậu Nguyên VũXem
Thứ 7 9/9/2017 19/7/2017Kỷ Hợi Câu TrậnXem
Thứ 4 13/9/2017 23/7/2017Quý Mão Chu TướcXem
Thứ 7 16/9/2017 26/7/2017Bính Ngọ Bạch HổXem
Thứ 3 19/9/2017 29/7/2017Kỷ Dậu Nguyên VũXem
Thứ 5 21/9/2017 2/8/2017Tân Hợi Nguyên VũXem
Thứ 7 23/9/2017 4/8/2017Quý Sửu Câu TrậnXem
Thứ 4 27/9/2017 8/8/2017Đinh Tỵ Chu TướcXem
Thứ 7 30/9/2017 11/8/2017Canh Thân Bạch HổXem

Các ngày Hắc đạo trên có ý nghĩa như sau

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.