Xem ngày hắc đạo ngày xấuNgày hắc đạo là các ngày xấu, không tốt để tiến hành các việc quan trọng như mua xe, làm nhà. Trong chọn ngày thường tránh những ngày hắc đạo.

Xem ngày hắc đạo, xem ngày xấu, xem ngày xấu trong tháng, các ngày xấu trong tháng

Hướng dẫn xem ngày hắc đạo ngày xấu:

- Chọn tháng bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Chọn năm bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem ngày hắc đạo ngày xấu trong tháng năm đó.

Chọn tháng (dương lịch):
Chọn năm:

Các ngày xấu nhất trong tháng 7 năm 2017

Âm lịch: tháng Đinh Mùi - năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịchCan chi Hắc đạoChi tiết
Thứ 7 1/7/2017 8/6/2017Kỷ Sửu Chu TướcXem
Thứ 3 4/7/2017 11/6/2017Nhâm Thìn Bạch HổXem
Thứ 6 7/7/2017 14/6/2017Ất Mùi Nguyên VũXem
CN 9/7/2017 16/6/2017Đinh Dậu Câu TrậnXem
Thứ 5 13/7/2017 20/6/2017Tân Sửu Chu TướcXem
CN 16/7/2017 23/6/2017Giáp Thìn Bạch HổXem
Thứ 4 19/7/2017 26/6/2017Đinh Mùi Nguyên VũXem
Thứ 6 21/7/2017 28/6/2017Kỷ Dậu Câu TrậnXem
Thứ 3 25/7/2017 3/6/2017Quý Sửu Chu TướcXem
Thứ 6 28/7/2017 6/6/2017Bính Thìn Bạch HổXem
Thứ 2 31/7/2017 9/6/2017Kỷ Mùi Nguyên VũXem

Các ngày Hắc đạo trên có ý nghĩa như sau

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.