Xem ngày hắc đạo ngày xấu

Ngày hắc đạo là các ngày xấu, không tốt để tiến hành các việc quan trọng như mua xe, làm nhà. Trong chọn ngày thường tránh những ngày hắc đạo.

Xem ngày hắc đạo, xem ngày xấu, xem ngày xấu trong tháng, các ngày xấu trong tháng

Hướng dẫn xem ngày hắc đạo ngày xấu:

- Chọn tháng bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Chọn năm bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem ngày hắc đạo ngày xấu trong tháng năm đó.

Chọn tháng (dương lịch):
Chọn năm:

Các ngày xấu nhất trong tháng 4 năm 2017

Âm lịch: tháng Giáp Thìn - năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịchCan chi Hắc đạoChi tiết
CN 2/4/2017 6/3/2017Kỷ Mùi Chu TướcXem
Thứ 4 5/4/2017 9/3/2017Nhâm Tuất Bạch HổXem
Thứ 7 8/4/2017 12/3/2017Ất Sửu Nguyên VũXem
Thứ 2 10/4/2017 14/3/2017Đinh Mão Câu TrậnXem
Thứ 6 14/4/2017 18/3/2017Tân Mùi Chu TướcXem
Thứ 2 17/4/2017 21/3/2017Giáp Tuất Bạch HổXem
Thứ 5 20/4/2017 24/3/2017Đinh Sửu Nguyên VũXem
Thứ 7 22/4/2017 26/3/2017Kỷ Mão Câu TrậnXem
Thứ 6 28/4/2017 3/4/2017Ất Dậu Chu TướcXem

Các ngày Hắc đạo trên có ý nghĩa như sau

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.