Xem ngày hắc đạo ngày xấu

Ngày hắc đạo là các ngày xấu, không tốt để tiến hành các việc quan trọng như mua xe, làm nhà. Trong chọn ngày thường tránh những ngày hắc đạo.

Xem ngày hắc đạo, xem ngày xấu, xem ngày xấu trong tháng, các ngày xấu trong tháng

Hướng dẫn xem ngày hắc đạo ngày xấu:

- Chọn tháng bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Chọn năm bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem ngày hắc đạo ngày xấu trong tháng năm đó.

Chọn tháng (dương lịch):
Chọn năm:

Các ngày xấu nhất trong tháng 6 năm 2017

Âm lịch: tháng Bính Ngọ - năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịchCan chi Hắc đạoChi tiết
Thứ 5 1/6/2017 7/5/2017Kỷ Mùi Câu TrậnXem
Thứ 2 5/6/2017 11/5/2017Quý Hợi Chu TướcXem
Thứ 5 8/6/2017 14/5/2017Bính Dần Bạch HổXem
CN 11/6/2017 17/5/2017Kỷ Tỵ Nguyên VũXem
Thứ 3 13/6/2017 19/5/2017Tân Mùi Câu TrậnXem
Thứ 7 17/6/2017 23/5/2017Ất Hợi Chu TướcXem
Thứ 3 20/6/2017 26/5/2017Mậu Dần Bạch HổXem
Thứ 6 23/6/2017 29/5/2017Tân Tỵ Nguyên VũXem
CN 25/6/2017 2/6/2017Quý Mùi Nguyên VũXem
Thứ 3 27/6/2017 4/6/2017Ất Dậu Câu TrậnXem

Các ngày Hắc đạo trên có ý nghĩa như sau

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.