Xem tử vi hàng ngày, hằng ngày


Xem tử vi hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017 tức ngày 1 tháng 8 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)Hôm nay Âm lịch: Ngày 1 (Canh Tuấ

Xem tử vi hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017 tức ngày 29 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)Hôm nay Âm lịch: Ngày 29 (Kỷ Dậu)

Xem tử vi hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017 tức ngày 28 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)Hôm nay Âm lịch: Ngày 28 (Mậu Thâ

Xem tử vi hôm nay chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017 tức ngày 27 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)Hôm nay Âm lịch: Ngày 27 (Đinh

Xem tử vi hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 9 năm 2017 tức ngày 26 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)Hôm nay Âm lịch: Ngày 26 (Bính N

Xem tử vi hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017 tức ngày 25 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)Hôm nay Âm lịch: Ngày 25 (Ất

Xem tử vi hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017 tức ngày 24 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)Hôm nay Âm lịch: Ngày 24 (Giáp

Xem tử vi hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017 tức ngày 23 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)Hôm nay Âm lịch: Ngày 23 (Quý Mão)

Xem tử vi hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017 tức ngày 22 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h) Hôm nay Âm lịch: Ngày 22 (Nhâm Dầ

Xem tử vi hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2017 tức ngày 21 tháng 7 năm 2017 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h) Hôm nay Âm lịch: Ngày 21 (Tân