Xem tử vi hàng ngày, hằng ngày

Xem tử vi hằng ngày, tử vi hàng ngày để biết tuổi của bạn hôm nay và ngày mai làm những việc gì tốt nên làm, những việc gì xấu không nên làm trong ngày.

Tử vi thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 tức ngày 9 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 tức ngày 8 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 tức ngày 7 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 tức ngày 6 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 tức ngày 5 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 tức ngày 4 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021 tức ngày 3 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 tức ngày 2 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021

Xem tử vi thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 tức ngày 1 tháng 12 năm 2020 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Xem chọn lịch cắt tóc cho bé ngày nào tốt đẹp?

Theo quan điểm tâm linh của người Việt, tránh tiến hành cắt tóc ngày đầu tháng đầu năm hay tháng cô hồn. Các cụ ta