Tử ViTử vi thứ tư ngày 16/12/2015. Âm lịch: Ngày 6 (Bính Dần) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Thân – Nhâm Thân – Nhâm Tuất – Nhâm Thìn Can chi khắc tháng (xấu):

Tử vi thứ ba ngày 15/12/2015. Âm lịch: Ngày 5 (Ất Sửu) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Mùi – Quý Mùi – Tân Mão – Tân Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ

Tử vi chủ nhật ngày 13/12/2015. Âm lịch: Ngày 3 (Quý Hợi) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Tỵ – Ất Tỵ – Đinh Mão – Đinh Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ

Tử vi thứ bảy ngày 12/12/2015. Âm lịch: Ngày 2 (Nhâm Tuất) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Bính Thìn – Giáp Thìn – Bính Thân – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu

Tử vi thứ sáu ngày 11/12/2015. Âm lịch: Ngày 1 (Tân Dậu) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Quý Mão – Kỷ Mão – Ất Sửu – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ

Tử vi thứ năm ngày 10/12/2015. Âm lịch: Ngày 29 (Canh Thân) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Dần – Mậu Dần – Giáp Tý – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): K

Tử vi thứ tư ngày 9/12/2015. Âm lịch: Ngày 28 (Kỷ Mùi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Sửu – Ất Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Dần (3

Tử vi thứ ba ngày 8/12/2015. Âm lịch: Ngày 27 (Mậu Ngọ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Bính Tý – Giáp Tý Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: T

Tử vi thứ hai ngày 7/12/2015. Âm lịch: Ngày 26 (Đinh Tỵ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Hợi – Quý Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Sửu

Tử vi chủ nhật ngày 6/12/2015. Âm lịch: Ngày 25 (Bính Thìn) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tuất – Nhâm Tuất – Nhâm Ngọ – Nhâm Tý Can chi khắc tháng (xấu