Tử ViTử vi thứ năm ngày 3/12/2015. Âm lịch: Ngày 22 (Quý Sửu) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Ất Mùi – Tân Mùi – Đinh Hợi – Đinh Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ

Tử vi thứ tư ngày 2/12/2015. Âm lịch: Ngày 21 (Nhâm Tý) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Ngọ – Canh Ngọ – Bính Tuất – Bính Thìn Can chi khắc tháng (xấu)

Tử vi thứ ba ngày 1/12/2015. Âm lịch: Ngày 20 (Tân Hợi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Ất Tỵ – Kỷ Tỵ – Ất Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ ho

Tử vi thứ hai ngày 30/11/2015. Âm lịch: Ngày 19 (Canh Tuất) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Thìn – Mậu Thìn – Giáp Tuất Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ

Tử vi chủ nhật ngày 29/11/2015. Âm lịch: Ngày 18 (Kỷ Dậu) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Tân Mão – Ất Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Tý

Tử vi thứ bảy ngày 28/11/2015. Âm lịch: Ngày 17 (Mậu Thân) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Canh Dần – Giáp Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạ

Tử vi thứ sáu ngày 27/11/2015. Âm lịch: Ngày 16 (Đinh Mùi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Sửu – Tân Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Dầ

Tử vi thứ năm ngày 26/11/2015. Âm lịch: Ngày 15 (Bính Ngọ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tý – Canh Tý Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo

Tử vi thứ tư ngày 25/11/2015. Âm lịch: Ngày 14 (Ất Tỵ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Quý Hợi – Tân Hợi – Tân Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ

Tử vi thứ ba ngày 24/11/2015. Âm lịch: Ngày 13 (Giáp Thìn) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Tuất – Canh Tuất – Canh Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ