Hướng tốt từng năm giúp kết hợp làm nhà, chôn cất, đặt mộ

Các năm:

image001_1

Dần – Ngọ – Tuất:  Hướng tốt: Đông – Tây; hướng xấu: Bắc

Thân – Tý – Thìn:   Hướng tốt: Đông – Tây; hướng xấu: Nam

Tị – Dậu – Sửu:   Hướng tốt: Nam – Bắc; hướng xấu: Đông

Hợi – Mão – Mùi:   Hướng tốt: Nam – Bắc; hướng xấu: Tây

Loading...