Tử ViTử vi thứ hai ngày 23/11/2015. Âm lịch: Ngày 12 (Quý Mão) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Tân Dậu – Đinh Dậu – Đinh Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ

Tử vi chủ nhật ngày 22/11/2015. Âm lịch: Ngày 11 (Nhâm Dần) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Canh Thân – Bính Thân – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ –

Tử vi thứ bảy ngày 21/11/2015. Âm lịch: Ngày 10 (Tân Sửu) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Quý Mùi – Đinh Mùi – Ất Dậu – Ất Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ

Tử vi thứ sáu ngày 20/11/2015. Âm lịch: Ngày 9 (Canh Tý) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Ngọ – Bính Ngọ – Giáp Thân – Giáp Dần Can chi khắc tháng (xấu):

Tử vi thứ năm ngày 19/11/2015. Âm lịch: Ngày 8 (Kỷ Hợi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Tân Tỵ – Đinh Tỵ. Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Sửu

Tử vi thứ tư ngày 18/11/2015. Âm lịch: Ngày 7 (Mậu Tuất) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Canh Thìn – Bính Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo

Tử vi thứ ba ngày 17/11/2015. Âm lịch: Ngày 6 (Đinh Dậu) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Ất Mão – Quý Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Tý (23

Tử vi thứ hai ngày 16/11/2015. Âm lịch: Ngày 5 (Bính Thân) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Dần – Nhâm Thân – Nhâm Tuất – Nhâm Thìn Can chi khắc tháng (xấu)

Tử vi chủ nhật ngày 15/11/2015. Âm lịch: Ngày 4 (Ất Mùi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Sửu – Quý Sửu – Tân Mão – Tân Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ

Tử vi thứ bảy ngày 14/11/2015. Âm lịch: Ngày 3 (Giáp Ngọ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tý – Nhâm Tý – Canh Dần – Nhâm Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ