Tử ViTử vi thứ ba ngày 3/11/2015. Âm lịch: Ngày 22 (Quý Mùi) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Ất Sửu – Tân Sửu – Đinh Hợi – Đinh Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu

Tử vi thứ hai ngày 2/11/2015. Âm lịch: Ngày 21 (Nhâm Ngọ) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn Can chi khắc tháng (xấu):

Tử vi chủ nhật ngày 1/11/2015. Âm lịch: Ngày 20 (Tân Tỵ) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Ất Hợi – Kỷ Hợi – Ất Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm T

Tử vi thứ bảy ngày 31/10/2015. Âm lịch: Ngày 19 (Canh Thìn) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Tuất – Mậu Tuất – Giáp Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn

Tử vi thứ sáu ngày 30/10/2015. Âm lịch: Ngày 18 (Kỷ Mão) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Tân Dậu – Ất Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nh

Tử vi thứ năm ngày 29/10/2015. Âm lịch: Ngày 17 (Mậu Dần) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Canh Thân – Giáp Thân Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn

Tử vi thứ tư ngày 28/10/2015. Âm lịch: Ngày 16 (Đinh Sửu) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Tân Mùi – Kỷ Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn –

Tử vi thứ ba ngày 27/10/2015. Âm lịch: Ngày 15 (Bính Tý) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Canh Ngọ – Mậu Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn –

Tử vi thứ hai ngày 26/10/2015. Âm lịch: Ngày 14 (Ất Hợi) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Quý Tỵ – Tân Tỵ – Tân Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm

Tử vi chủ nhật ngày 25/10/2015. Âm lịch: Ngày 13 (Giáp Tuất) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Thìn – Canh Thìn – Canh Tuất Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn