Tử ViTử vi thứ sáu ngày 13/11/2015. Âm lịch: Ngày 2 (Quý Tỵ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Hợi – Ất Hợi – Đinh Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Gi

Tử vi thứ năm ngày 12/11/2015. Âm lịch: Ngày 1 (Nhâm Thìn) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Bính Tuất – Giáp Tuất – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Q

Tử vi thứ tư ngày 11/11/2015. Âm lịch: Ngày 30 (Tân Mão) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Quý Dậu – Kỷ Dậu – Ất Sửu – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn

Tử vi thứ ba ngày 10/11/2015. Âm lịch: Ngày 29 (Canh Dần) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Thân – Mậu Thân – Giáp Tý – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu

Tử vi thứ hai ngày 9/11/2015. Âm lịch: Ngày 28 (Kỷ Sửu) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Mùi – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nhâ

Tử vi chủ nhật ngày 8/11/2015. Âm lịch: Ngày 27 (Mậu Tý) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Bính Ngọ – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nh

Tử vi thứ bảy ngày 7/11/2015. Âm lịch: Ngày 26 (Đinh Hợi) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nh

Tử vi thứ sáu ngày 6/11/2015. Âm lịch: Ngày 25 (Bính Tuất) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nhâm Ngọ – Nhâm Tý Can chi khắc tháng (xấu):

Tử vi thứ năm ngày 5/11/2015. Âm lịch: Ngày 24 (Ất Dậu) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi – Tân Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Mậu T

Tử vi thứ tư ngày 4/11/2015. Âm lịch: Ngày 23 (Giáp Thân) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Dần – Bính Dần – Canh Ngọ – Canh Tý Can chi khắc tháng (xấu): Mậu