Xem tử vi để đoán vận mệnh trong tương lai

Загрузка...

Tử vi Kỷ Sửu phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

KỶ SỬU: TÍCH LỊCH HỎA

 

Trong tử vi Kỷ Sửu là trâu cày ruộng, cá tính chân thật trung trực, thuần lư ...

Tử vi Kỷ Hợi phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

KỶ HỢI: BÌNH ĐỊA MỘC

Tử vi Kỷ Hợi là lợn hoang, cá tính nóng nảy nhưng có đức tính trung hậu, làm việc có đầu c ...

Tử vi Canh Ngọ phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

CANH NGỌ: LỘ BÀNG THỔ

Trong tử vi Canh Ngọ là con ngựa truy phong, là người dũng mãnh, dám nghĩ dám làm, từ tâm ...

Tử vi Canh Thìn phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

CANH THÌN: BẠCH LẠP KIM

Trong tử vi Canh Thìn là con rồng cưỡi, tính cách hiền từ lương thiện, danh tiếng va ...

Tử vi Canh Dần phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Trong tử vi Canh Dần là mãnh hổ chôn rừng xanh, tính cách uy nghi, chí khí ngang tàng, làm việc bình hòa, ngoài cương ...

Tử vi Canh Tý phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

CANH TÝ: BÍCH THƯỢNG THỔ

Tử vi Canh Tý là con chuột trong kho lẫm, là người chính trực vô tư, tuổi trẻ gian khổ ...

Tử vi Tân Mùi phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Trong tử vi Tân Mùi là con dê nơi đồng hoang, tính cách cương trực, làm việc nghiêm túc không giả dối, tướng mạo cốt ...

Tử vi Tân Tỵ phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

TÂN TỴ: BẠCH LẠP KIM

Trong tử vi Tân Tỵ là rắn trong cỏ, thông minh, xinh đẹp, đức cao vọng trọng, có tấm lòng ...

Tử vi Tân Mão phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Trong tử vi Tân Mão là con mèo ăn mầm đậu, là người vui vẻ, thích kết giao bạn bè, bẩm tính trung hậu, trọng chữ tín. ...

Tử vi Tân Sửu phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

TÂN SỬU: BÍCH THƯỢNG THỔ

 

Tử vi Tân Sửu là con trâu rừng, tính cách đôn hậu, đại lượng vô tư, bậc q ...