Thiên can địa chi và ngũ hành


Giáp Kỷ hợp hoá Thổ. Ất Canh hợp hoá Kim. Bính Tân hợp hoá Thủy. Đinh Nhâm hợp hoá Mộc. Mậu Quý hợp hoá Hoả. Cái gọi là Thiên can ngũ hợp là chỉ vai trò lẫn nhau của 5 nhóm thiên can biến đổi sinh ra như: Bính Tân hợp hoá Thủy, ch

No Image
Phương vị Vượng mùa Thiên can Địa chỉ Phương Đông Xuân Giáp ất Dần. Mão Phương Nam Hạ Bính Đinh Tỵ. Ngọ Trung ương Cuối bốn mùa Mậu Ký Thìn. Tuất. Sưu. Mùi. Phương Tây Thu Canh Tân Thân. Dậu Phương Nam Đông Nhâm Quý Hợi. Tý  

Can chi âm dương Giáp, Ất thuộc Mộc, Giáp là Dương, Ất là Âm. Bính, Đinh thuộc Hoả, Bính là Dương, Đinh là Âm. Mậu, Kỷ thuộc Thổ, Mậu là Dương, Kỷ là Âm. Canh, Tân thuộc Kim, Canh là Dương, Tân là Âm. Nhâm, Quý thuộc Thủy, Nhâm là

Theo thuyết Ngũ hành, có 12 địa chi bao gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tý: nghĩa là từ, chỉ vạn vật mọc lên mơn mởn nhờ dương khí. Sửu: là gìn giữ, khi có mầm rồi thì duy trì sinh trưởng. Dần: là