Thiên can địa chi và ngũ hành

Giáp Kỷ hợp hoá Thổ. Ất Canh hợp hoá Kim. Bính Tân hợp hoá Thủy. Đinh Nhâm hợp hoá Mộc. Mậu Quý hợp hoá Hoả. Cái gọi ...

No Image

Phương vị Vượng mùa Thiên can Địa chỉ Phương Đông Xuân Giáp ất Dần. Mão Phương Nam Hạ Bính Đinh Tỵ. Ngọ Trung ương Cu ...

Can chi âm dương Giáp, Ất thuộc Mộc, Giáp là Dương, Ất là Âm. Bính, Đinh thuộc Hoả, Bính là Dương, Đinh là Âm. Mậu, K ...

Theo thuyết Ngũ hành, có 12 địa chi bao gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tý: nghĩa l ...