Can chi âm dương và phương vị can chi

Can chi âm dương

Giáp, Ất thuộc Mộc, Giáp là Dương, Ất là Âm.

Bính, Đinh thuộc Hoả, Bính là Dương, Đinh là Âm.

Mậu, Kỷ thuộc Thổ, Mậu là Dương, Kỷ là Âm.

Canh, Tân thuộc Kim, Canh là Dương, Tân là Âm.

Nhâm, Quý thuộc Thủy, Nhâm là Dương, Quý là Âm.

Hợi, Tý thuộc Thủy, Tý là Dương, Hợi là Âm.

Dần, Mão thuộc Mộc, Dần là Dương , Mão là Âm.

Thân, Dậu thuộc Kim, Thân là Dương, Dậu là Âm.

Mậu, Mùi thuộc Thổ, Mậu là Dương, Mùi là Âm.

Thìn, Sửu thuộc Thổ, Thìn là Dương, Sửu là Âm.

Tỵ, Ngọ thuộc Hỏa, Ngọ là Dương, Ngọ là Âm.

fa0673d94811e61cd333b19877c

Phương vị can chi

Giáp – Ất: Đông phương Mộc

Bính – Đinh: Nam phương Hỏa.

Mậu – Kỷ: Trung ương Thổ

Canh – Tân: Tây phương Kim.

Nhâm – Quý: Bắc phương Thủy

Hợi – Tý: Bắc phương Thủy.

Dần – Mão: Đông phương Mộc

Tỵ – Ngọ: Nam phương Hỏa.

Thân – Dậu: Tây phương Kim

Thìn – Tuất – Sửu – Mùi: Tứ mùa Thổ.

Loading...