Thế nào là can chi ngũ hành vượng kỳ (mùa vượng)?

Phương vị

Vượng mùa

Thiên can

Địa chỉ

Phương Đông

Xuân

Giáp ất

Dần. Mão

Phương Nam

Hạ

Bính Đinh

Tỵ. Ngọ

Trung ương

Cuối bốn mùa

Mậu Ký

Thìn. Tuất. Sưu. Mùi.

Phương Tây

Thu

Canh Tân

Thân. Dậu

Phương Nam

Đông

Nhâm Quý

Hợi. Tý

 

Thiên can và địa chỉ kết hợp lại tổ hợp thành 60. Thường gọi chúng là Lục Thập Hoa giáp. (Sáu mươi năm Giáp Tý, hoặc Sáu mươi năm Hoa giáp)

Thiên CanPhối Địa Chi
Giáp

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Ất

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Bính

Dần

Thin

Ngọ

Thân

Tuất

Đinh

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Mậu

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Kỷ

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Canh

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Tân

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Nhâm

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Quý

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Loading...