Các ngày xấu trong tháng tính theo năm

Ngày “Thiên đao” (xấu) trong năm

ngay-xau-ngay-tot-de-thanh-cong-2014-500x350

Ngày Mậu Thìn

Ngày Canh Thìn

Ngày Kỷ Tị

* Lưu ỷ: Tuyệt đối tránh cưới hỏi, lễ đám, tranh cãi… vào những ngày này.

Loading...