Thông tin về Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Tử vi thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021 tức ngày 8 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021 tức ngày 7 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 tức ngày 6 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 tức ngày 5 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021 tức ngày 4 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 tức ngày 3 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 tức ngày 2 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 tức ngày 1 tháng 3 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 tức ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021 tức ngày 29 tháng 2 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h