Thông tin về Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Tử vi thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021 tức ngày 7 tháng 8 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 tức ngày 6 tháng 8 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi thứ bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021 tức ngày 5 tháng 8 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2021 tức ngày 4 tháng 8 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2021 tức ngày 3 tháng 8 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2021 tức ngày 2 tháng 8 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021 tức ngày 1 tháng 8 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2021 tức ngày 30 tháng 7 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 tức ngày 29 tháng 7 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ bảy ngày 4 tháng 9 năm 2021

Xem tử vi thứ bảy ngày 4 tháng 9 năm 2021 tức ngày 28 tháng 7 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h