Những ngày “Tiểu hao” trong tháng dễ bị hao hổn

dong_ho_treo_tuong_04

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tị
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Hợi
 3. Tháng Hai kỵ ngày Ngọ
 4. Tháng Tám kỵ ngày Tị
 5. Tháng Ba kỵ ngày Mùi
 6. Tháng Chín kỵ ngày Sửu
 7. Tháng Tư kỵ ngày Thân
 8. Tháng Mười kỵ ngày Dần
 9. Tháng Năm kỵ ngày Dậu
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Mão
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Tuất
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Thìn
Loading...