Tướng số lông mày rậm mới nhất

Загрузка...

Tướng phụ nữ lông mày rậm

Ông cha từ xưa đã có câu : “Hồng diện a^m thu?y; trường mi hạ tố mao; triết yêu âm huyệt hạ; trường túc bất chi lao” ...

Tướng Ngũ Bần – Ngũ Trường

1. Tổng quát tướng Ngũ Bần – năm thứ ngắn; dáng hình mập chắc, sắc diện tươi sáng.
– Mắt sáng sủa, ng ...

Cách xem tướng số Ngũ Bần

1. Dáng cao khoảng  1,6 mét. Đầu tròn (thổ tinh – dáng thổ tinh theo thuyết Âm Dương Ngũ hành). Ở đây phải là đ ...

Cách nhận biết tướng bất túc

Là không chuẩn mực, đồng đều nhìn thấy ngay như:

1. Đầu nhọn mỏng: (Hóp) là của người có tướng: Kém trí tuệ, kh ...

Tướng tạm đình ở đàn ông và phụ nữ

Ba phần trên mặt: trán, mũi, nhân trung đến cằm đều bằng nhau và đầy đặn; cằm cao vểnh nhô lên. Đầu tròn, miệng như đ ...

Các đặc điểm nói lên tướng số, vận mệnh

Dựa vào những đặc điểm trên cơ thể và ngoại hình khuôn mặt. Người ta có thể dự đoán được tướng số vận mệnh của một ng ...