Mâm ngũ quả ngày tết miền nam

Nội dung1 Không hiểu hết ý nghĩa của các loại quả2 Rửa quả sạch để bày mâm ngũ quả3 Bày hoa, thực phẩm khác lên mâm n ...

Nội dung1 Định nghĩa về Mâm Ngũ Quả1.1 Mâm Ngũ Quả có những gì?2 Ý nghĩa của mâm ngũ quả2.1 Đối với người Miền Bắc2.2 ...

Mâm ngũ quả là một mâm trái cây gồm năm loại: Dừa, Đu đủ, Xoài, Sung, Mãng cầu. mổi quả có ý nghĩa riêng, thể hiện ng ...