Cách xem tướng người qua khuôn mặt mới nhất

Загрузка...

Tướng người qua khuôn mặt

Nguyên tắt coi tướng người qua khuôn mặt trước tiên là phải quan sát một cách tổng quát để có ý niệm sơ khởi về sự c ...

Các phương pháp xem tướng người
Quan sát tướng phải tuân thủ một trình tự, nguyên tắc

1. Không thể tuỳ tiện bạ đâu nói đấy. Tướng pháp học cho rằng qu ...

Xem hình dáng đoán tướng hại người

1. Mặt như mặt thằn lằn.
2. Người nghiêng bên trái.
3. Cười lộ hết răng lợi. Miệng hôi thôi.
4. Đầu nhọn. ...