Xem hình dáng đoán tướng hại người

hinh2

1. Mặt như mặt thằn lằn.
2. Người nghiêng bên trái.
3. Cười lộ hết răng lợi. Miệng hôi thôi.
4. Đầu nhọn.
5. Vẻ mặt tiêu điều, sắc buồn.
6. Vẻ đầy oán giận.

Loading...