Thông tin về Cách bài trí bàn thờ

Bàn thờ Ông Địa, Thần Tài

Theo như tín ngưỡng và tâm linh của người Việt. Đặc biệt là những người kinh doanh làm ăn thì việc lập bàn thờ Ông

Bài trí bàn thờ gia tiên đúng cách mang đến vận may

Theo phong tục của người dân Việt thì nghi lễ thờ cúng tổ tiên đã ăn sâu vào nếp sống chúng ta. Do đó bàn

Chiều cao khi đặt bàn thờ

Dân tộc ta là một dân tộc có truyền thống đạo đức quý báu. Trong số vô vàn những chuẩn mực xã hội đó, có

Vị trí đặt bàn thờ phù hợp với phong thủy

Theo văn hóa phương Đông, thờ cúng tổ tiên là một việc làm mang tính linh thiêng, do vậy mà bàn thờ lúc nào cũng

Các nguyên tắc cơ bản dành cho phong thủy bàn thờ

Nguyên tắc “Nhất vị, nhị hướng” Vị trí đặt bàn thờ phải là vị trí có điểm tựa vững chãi. Tốt nhất là nên có