Bán khoán là gì? Vì sao lại bán khoán con vào chùa?

BÁN KHOÁN

Những đứa trẻ khi sinh ra gặp phải giờ xấu, người xưa thường làm lễ cúng giải trừ ma quỷ ám. Một sô cặp vợ chồng hiếm muộn về đường con cái, khi sinh được đứa con thì sợ khó nuôi, nên họ thường làm lễ cho vào chùa làm con cửa Phật, dân gian gọi là bán khoán, để tà ma phải kiêng sợ.

ffd22e4a08a147d7bed123b2fa68d64a_TOQF

Cha mẹ của đứa trẻ có thể ra chùa nhờ thầy viết tên con mình vào tò khoán, làm lễ đóng dấu son của nhà chùa. Đứa trẻ bán vào cửa chùa thì lấy họ Mẫu, nếu bán vào cửa Thánh, thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì trẻ được mang họ Trần, thay họ của bố đẻ. Tò khoán làm thành hai bản. Một bản để ỏ bàn thò Phật hoặc Thánh, một bản gia đình mang về nhà giữ, đặt ở nơi trẻ ngủ (tốt nhất nên treo ở phía trên tường, đầu giường của trẻ). Việc tiến hành lễ làm con cửa Phật, cửa Thánh được làm sau khi trẻ sơ sinh được 100 ngày tuổi. Vì quan niệm người xưa cho rằng, phải đợi cho đứa trẻ hết ô uế lúc mới sinh. Khi trẻ lên khoảng 10 tuổi, cha mẹ phải lên chùa để làm lễ chuộc về, không được để quá tuổi đó.

TỤC BỎ TRẺ Ở ĐƯỜNG Ở CHỢ

Có những đứa trẻ luôn luôn đau ôm, sài đẹn, chốc đầu… ngày đêm bất cứ lúc nào cũng có thể quấy khóc. Người xưa cho
rằng, những đứa trẻ đó đã bị ma quỷ quấy nhiễu, vì vậy nếu như càng làm lễ cúng tê thì trẻ càng đau yếu hơn. Bởi càng cúng tế ma quỷ nghĩ rằng đứa trẻ được gia chủ quý mến thương yêu, nên chúng càng quấy nhiễu. Bô’ mẹ của đứa trẻ muốn cho ma quỷ không theo quấy phá, thì phải tỏ cho ma quỷ biết đứa trẻ không được quý mến như chúng tưởng, bằng cách mang đứa trẻ đau om đem ra bỏ ở một ngã ba đường nào đó, hoặc ơ một xó chợ, để ma quỷ tin rằng đứa trẻ đã bị bỏ rơi và chúng sẽ thôi không theo ám hại nữa.

Trong lúc đó, do có sự thoả thuận giữa bô” mẹ đứa trẻ và một người nào đó, khi đứa trẻ “bị” đem đi bỏ ở ngoài đường, ngoài chợ thì lập tức người đã thoả thuận với bô” mẹ trẻ sẽ đến nhặt mang về nhà. Và sau một vài ngày, có khi sau vài giờ bô mẹ của đứa trẻ sẽ đến xin lại vù cảm ơn người đem đứa trẻ về.

Loading...