Bán khoán trẻ lên chùa mới nhất

Загрузка...

Tìm hiểu về tục bán khoán

BÁN KHOÁN

Những đứa trẻ khi sinh ra gặp phải giờ xấu, người xưa thường làm lễ cúng giải trừ ma quỷ ám. Một sô c ...