Bán khoán chùa phúc khánh mới nhất

Tìm hiểu về tục bán khoán

BÁN KHOÁN

Những đứa trẻ khi sinh ra gặp phải giờ xấu, người xưa thường làm lễ cúng giải trừ ma quỷ ám. Một sô c ...