Trẻ sinh các giờ sau sẽ khó nuôi

689304

  1. Sinh tháng Giêng – Bảy giờ Tị – Hợi – Hay ốm
  2. Sinh tháng Hai – Tám Thìn -Tuất – Bệnh tật
  3. Sinh tháng Ba – Chín Mão – Dậu – Chết yểu
  4. Sinh tháng Tư – Mười Dần – Thân – Chết non
  5. Sinh tháng Năm – Mười một Tý – Ngọ – Chết yểu
  6. Sinh tháng Sáu – Chạp Sửu – Mùi – Khó nuôi
Loading...