Những ngày tốt trong tháng chi tiết nên thực hiện việc cưới hỏi và giao dịch

news_s4821

Tháng

Ngày tốt

Tháng

Ngày tốt

Tháng Giêng và Bảy

Ngày Mùi

Tháng Tư và Mười

Các ngày Sửu

Tháng Hai và Tám

Ngày Dậu

Tháng Năm và Một

Các ngày Mão

Tháng Ba và Chín

Ngày Hợi

Tháng Sáu và Chạp

Các ngày Tị