Ngày nên làm lễ cầu chữa bệnh

taduocsuchuabada-19_1

1. Tuổi và ngày nên làm lễ cầu, gặp thầy chữa bệnh

Tuổi

Ngày làm lễ cầu

Tuổi

Ngày làm lễ cầu

Tị – Hơi

Ngọ

Tị – Hơi

Sửu

Tý – Ngọ

Mùi

Tý – Ngọ

Dần

Sửu – Mùi

Thân

Sửu – Mùi

Mão

Dần – Thân

Dâu

Dần – Thân

Thìn

Mão – Dậu

Tuất

Mão – Dậu

Tị

Thìn – Tuất

Hợi

Thìn – Tuất

2. Cách thức cầu xin

a. Lễ: Bắt buộc phải có vàng hương, hoa quả, trầu, nước, bài vị.
b. Bài vị giấy vàng ghi: Thái Âm Nguyệt Đức Tiên Giáng Hạ.
– Khấn: Ngày tháng, tên bệnh nhân, địa chỉ… Cung thỉnh Thái Âm Nguyệt Đức tiên bà Giáng Hạ xin cho (tên bệnh nhân) được …. (tuỳ ý cần xin).
Nên làm lễ ngoài trời vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, quay mặt hướng chính Tây mà cầu.

Loading...