Ngày “Không ma” trong tháng

everlasting-love-450x337

  1. Tháng Hai kiêng các ngày Thìn
  2. Tháng Năm kiêng các ngày Mùi
  3. Tháng Tám kiêng các ngày Tuất
  4. Tháng Mười một kiêng các ngày Sửu
Loading...