Ngày kim thần thất sát là gì? Cách tính ngày kim thần thất sát

Saturn-square-Venus

– Năm Giáp và năm Kỷ kiêng các ngày Ngọ và Mùi.

– Năm At và năm Canh kiêng các ngày Thìn và Tị.

– Năm Bính và năm Tân kiêng các ngày Tý, Sửu, Dần, Mão.

– Năm Đinh và năm Nhâm kiêng các ngày Tuất và Hợi.

– Năm Mậu và năm Quý kiêng các ngày Thân và Dậu.

Loading...