Cách tính ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo theo tháng

2284_1195238533

Các tháng

Ngày Hoàng Đạo (Tốt)

Ngày Hắc Đạo (Xấu)

Giêng – Bảy

Tý – Sửu – Tị – Mùi

Ngọ – Mão – Hợi – Dậu

Hai – Tám

Dần – Mão – Mùi – Dậu

Thân – Tị – Hợi – Sửu

Ba – Chín

Thìn – Tị – Dậu – Hợi

Tuất – Mùi – Mão – Sửu

Tư – Mười

Ngọ – Mùi – Hợi – Sửu

Tý – Dậu – Mão – Tị

Năm – Mười một

Thân – Dậu – Sửu – Mão

Dần – Hợi – Mùi – Tị

Sáu – Chạp

Tuất – Hợi – Mão – Tị

Thìn – Sửu – Mùi – Dậu

Loading...