Các ngày Trùng phục

Le-tang

 1. Tháng Giêng tránh ngày Giáp – Canh
 2. Tháng Hai tránh ngày Ất – Tân
 3. Tháng Ba tránh ngày Mậu – Kỷ
 4. Tháng Tư tránh ngày Bính- Nhâm
 5. Tháng Năm tránh ngày Đinh
 6. Tháng Sáu tránh ngày Kỷ – Mậu
 7. Tháng Bảy tránh ngày Giáp – Canh
 8. Tháng Tám tránh ngày Tân – Ất
 9. Tháng Chín tránh ngày Kỷ
 10. Tháng Mười tránh ngày Nhâm – Bính Tháng
 11. Mười một tránh ngày Quý – Đinh
 12. Tháng Mười hai tránh ngày Mậu
Loading...