Các ngày xấu tránh khởi công xây dựng và cưới hỏi

images896793_C_c___i_bi_u_t_i_l__kh_i_c_ng_x_y_d_ng_nh__m_y_Vi_t_Nam_Nisshan_Seifun.

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Thìn
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Dậu
 3. Tháng Hai kỵ ngày Sửu
 4. Tháng Tám kỵ ngày Ngọ
 5. Tháng Ba kỵ ngày Tuất
 6. Tháng Chín kỵ ngày Dần
 7. Tháng Tư kỵ ngày Mùi
 8. Tháng Mười kỵ ngày Hợi
 9. Tháng Năm kỵ ngày Mão
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Thân
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Tý
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Tị
Loading...