Những ngày tốt cho mọi việc

ngay-dai-cat-dai-ky

–   Trong tháng Giêng và tháng Bảy dùng các ngày Tuất.

–   Trong tháng Hai và tháng Tám dùng các ngày Tý.

–   Trong tháng Ba và tháng Chín dùng các ngày Dần.

–   Trong tháng Tư và tháng Mười dùng các ngày Thìn.

–   Trong tháng Năm và tháng Mười một dùng các ngày Ngọ.

–  Trong tháng Sáu và tháng Mười hai dùng các ngày Thân.

* Các ngày trong tháng trên là ngày Thiên Quan, rất tốt cho xuất hành, giao dịch.

Loading...