Chi tiết các ngày “Sát chủ” trong tháng

phong-thuy-lam-nha-2-nam-mau

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tị
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Sửu
 3. Tháng Hai kỵ ngày Tý
 4. Tháng Tám kỵ ngày Hợi
 5. Tháng Ba kỵ ngày Mùi
 6. Tháng Chín kỵ ngày Ngọ
 7. Tháng Tư kỵ ngày Mão
 8. Tháng Mười kỵ ngày Dậu
 9. Tháng Năm kỵ ngày Thân
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Dần
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Tuất
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Thìn
Loading...