Chi tiết các ngày xấu trong từng tháng nên tránh thực hiện mọi việc

images1083182_2014_GiapNgo_nammoi410

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tuất
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Sửu
 3. Tháng Hai kỵ ngày Thìn
 4. Tháng Tám kỵ ngày Mùi
 5. Tháng Ba kỵ ngày Tị
 6. Tháng Chín kỵ ngày Dần
 7. Tháng Tư kỵ ngày Hợi
 8. Tháng Mười kỵ ngày Thân
 9. Tháng Năm kỵ ngày Tý
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Mão
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Ngọ
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Dậu
Loading...