Xem tướng con gái lông mày rậm mới nhất

Загрузка...

Xem tướng lông mày đoán vận mệnh tính cách

Theo phong thủy tướng số, tướng lông mày có khoảng 23 kiểu khác nhau, mỗi kiểu lông mày, chân mày có ý nghĩa riêng. ...

Tướng phụ nữ lông mày rậm

Ông cha từ xưa đã có câu : “Hồng diện a^m thu?y; trường mi hạ tố mao; triết yêu âm huyệt hạ; trường túc bất chi lao” ...

Xem tướng móng chân đoán vận mệnh sướng khổ

1. Móng chân thuộc “thường biến”. Nó thay đổi thường xuyên giống móng tay. Móng chân cũng có biểu tượng “duy biến” về ...