Xem bói qua dáng đi mới nhất

Xem dáng đi đoán vận mệnh và tính cách

Chúng ta thường xem tướng khuôn mặt hay xem tướng về tai… mà không biết rằng xem tướng dáng đi cũng nói lên rất ...