Thông tin về Tuổi mậu tý năm 2008

Người Tuổi Mậu Tý

. Tuổi Mậu Tý gồm các năm sinh: .1948, 2008,2067, 2128, 2188, 2248… Tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa (Tích lịch Hỏa – Lửa trên trời)

Người sinh tháng Sáu năm Tý

–   Tính cách: Người cầm tinh con Chuột được sinh vào tháng Sáu có trí tuệ mẫn tiệp, tính cách hào phóng, cử chỉ thân

Người sinh tháng Ba năm Tý

–   Tính cách: Người tuổi Tý sinh vào tháng Ba bề ngoài xem ra có vẻ rất tích cực trong công việc nhưng thực

Người sinh tháng Hai năm Tý

–  Tính cách: Người sinh năm Tý thuộc loại người được ông trời đặc biệt ban tặng cho trực giác tuyệt vời. Người sinh vào