Thông tin về Phong thủy cho hồ cá trong nhà

Загрузка...

Ý nghĩa của nuôi cá phong thủy

Bể cá cảnh có nước là yếu tố thủy trong phong thủy học. Nó có tác dụng điều hòa âm dương, tăng cường sinh khí

Phong thủy đặt bể cá trong nhà

Tất cả các loại bể cả khung đặt ở phía sau ghế salon: Từ góc độ phong thủy mà xem xét, nêu căn nhà có