Nguyen thien nhan mới nhất

Загрузка...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1991 Tân Mùi

Hướng nhà hợp tuổi Tân Mùi

– Năm sinh dương lịch: 1991

– Năm sinh âm lịch: Tân Mùi

R ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1994 Giáp Tuất

Hướng kê giường Tuổi Giáp Tuất:

– Năm sinh dương lịch: 1994

– Năm sinh âm lịch: Giáp Tuất ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1941 Tân Tỵ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1941:

– Năm sinh dương lịch: 1941

– Năm sinh âm lịch: Tân Tỵ ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1944 Giáp Thân

Hướng bếp hợp người sinh năm 1944:

– Năm sinh dương lịch: 1944

– Năm sinh âm lịch: Giáp Thân

Hướng bếp hợp người sinh năm 1962 Nhâm Dần

Hướng bếp hợp người sinh năm 1962:

– Năm sinh dương lịch: 1962

– Năm sinh âm lịch: Nhâm

Hướng bếp hợp người sinh năm 1973 Qúy Sửu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1973:

Năm sinh dương lịch: 1973Năm sinh âm lịch: Quý SửuQuẻ mệnh: Càn ( kim) thu