Luật nhân quả của lâm chấn khang


Phật dạy rằng, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. Hãy từ bỏ nghề sát sinh còn ăn trộm chắc chắn phải trả nợ. Hãy từ bỏ nghề sát sinh Câu chuyện thứ nhất: Câu ch

Từ Bi là gì ? Như đã giải thích trong phần nhập đề trên đây, Từ bi không phải vỏn vẹn là một “đức tính” dù đó là “đức tính từ tâm”, cũng không phải là một thứ “xúc cảm”, say mê hay đam mê (passi

Chúng ta lúc sinh tiền tạo nhân gì, thì khi chết rồi, nghiệp lực dẫn dắt tinh thần đến chỗ nó thọ báo không sai. Nếu tạo nhân tốt, thì luân hồi đến cảnh giới giàu sang, thân người tốt đẹp. Còn tạo nhân ác, thì luân hồi đến cảnh gi

Thế nào là luân hồi? Luân hồi (Samsàra): Là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn tiến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn lòng tham sống và

Luân Hồi, Tái Sinh Là Gì? Luân hồi hay tái sinh là sự chuyển hóa sự sống của một sinh vật qua nhiều kiếp theo sự tái sinh. Đây chính là triết thuyết tôn giáo được phát triển cách đây đến mấy nghìn năm. Thuyết này bàng bạc trong dâ

Cho đến nay, nhiều người vẫn cho là có sự tồn tại của linh hồn và khi con người chết đi, nhưng phần hồn thì vẫn tồn tại. Có hay không có linh hồn? Nếu có thì nó ở dạng thức nào, nó vô hình hay hữu hình? Rất nhiều nhà khoa học đã v

Chú đại bi là gì? Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên T

Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có liên quan đến nghiệp quả kiếp này hoặc kiếp trước của mình.Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành động thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như thế khi chúng sinh có ý làm cái gì thì đã tạo nghi