Lễ đính hôn là gì mới nhất

Загрузка...

Các tháng có ngày “Phá quân” (xấu), tránh làm lễ đính hôn
Tháng Canh Dần tránh ngày Canh Thân
Tháng Nhâm Thìn tránh ngày Mậu Thìn
Tháng Giáp Dần tránh ngày Kỷ Hợi