Thông tin về Lễ đính hôn là gì

Загрузка...

Các tháng có ngày “Phá quân” (xấu), tránh làm lễ đính hôn

Tháng Canh Dần tránh ngày Canh Thân Tháng Nhâm Thìn tránh ngày Mậu Thìn Tháng Giáp Dần tránh ngày Kỷ Hợi