Các tháng có ngày “Phá quân” (xấu), tránh làm lễ đính hôn

Chia sẻ ngay

20131205145630630

  1. Tháng Canh Dần tránh ngày Canh Thân
  2. Tháng Nhâm Thìn tránh ngày Mậu Thìn
  3. Tháng Giáp Dần tránh ngày Kỷ Hợi
Loading...